Υλοποίηση

We guarantee the success of the project , making sure it will be on-time and on-budget 

Μεθοδολογία

Ανάλυση GAP

Αν και η ανάλυση GAP πραγματοποιείται συνήθως πριν ο πελάτης δεσμευτεί στο έργο, είναι στην πραγματικότητα μέρος της φάσης υλοποίησης. Η διάρκεια αυτής της υπηρεσίας διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες του πελάτη. Θα συναντηθούμε με εσάς, όλους τους βασικούς χρήστες και άλλους ενδιαφερόμενους για να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση, να καθορίσουμε στόχους και να μετριάσουμε τους κινδύνους.

Μαζί θα ορίσουμε:

  • Budget

  • Ωράρια

  • Λειτουργίες που πρέπει - να υπάρχουν και καλό - να υπάρχουν

  • Εκπαιδευτική προσέγγιση

  • Ημερομηνία πάμε Live και διάρκεια υποστήριξης

Η διάρκεια αυτής της υπηρεσίας διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας και τις ανάγκες των πελατών. Μόλις συμφωνηθούν όλα, ένας επικεφαλής του έργου θα αναλάβει και θα βεβαιωθεί ότι όλα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί.

Υλοποίηση

Μόλις ξεκινήσει το έργο, τα επόμενα βήματα είναι:

  • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση των αγορασμένων εφαρμογών.  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η πλατφόρμα της Odoo εγκαθίσταται και παραμετροποιείται. Όλοι οι βασικοί χρήστες εκπαιδεύονται και επικυρώνεται η τελική ρύθμιση των εφαρμογών. 

  • Πιθανή εισαγωγή δεδομένων.  Εάν χρειαστεί, υπάρχοντα σύνολα δεδομένων όπως λίστα πελατών, λίστα προϊόντων, κ.λ.π. εισάγονται στη νέα βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας αρχεία excel.

  • Ειδική ανάπτυξη Ad-hoc.   Μετά από σχόλια από βασικούς χρήστες, θα αξιολογήσουμε τυχόν πρόσθετες ανάγκες που δεν ελήφθησαν υπόψη από την αρχή και θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.
  • Τελική επικύρωση της εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.  Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτήσεις, οριστικοποιούμε αυτή την φάση και προχωράμε στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Εκπαίδευση

Όλοι οι χρήστες λαμβάνουν εκπαίδευση για να διασφαλίσουν γνώσεις από άκρη σε άκρη των εφαρμογών, ώστε να είναι έτοιμοι για την ημερομηνία Go-Live. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας, είτε πρόκειται για 24ωρη επιχείρηση είτε όχι και των αριθμό των χρηστών, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης στις ανάγκες του πελάτη. Οι χρήστες θα παρακολουθήσουν μαθήματα που σχετίζονται με τον ρόλο τους και τις ευθύνες τους. 

Η εκπαιδευτική μας προσφορά περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις, ασκήσεις και δοκιμές,  ώστε οι χρήστες να μπορούν να ελέγχουν την πρόοδό τους και να αισθάνονται σίγουροι για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 

Go Live

Το Going Live είναι η τελευταία φάση της υλοποίησής μας. Έχοντας εγκαταστήσει τις εφαρμογές που έχουν αγοραστεί, εκπαιδεύσει τους χρήστες προχωράμε στις υπόλοιπες λειτουργίες. Προτιμούμε να πάμε Live σε μια περίοδο κατά την οποία οι πελάτες μας δεν αντιμετωπίζουν υψηλή σεζόν στην επιχείρησή τους, για να αποφύγουμε τον συνδυασμό υψηλής πίεσης και πιθανών καθημερινών προκλήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα / προφυλάξεις. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας και τις ανάγκες των πελατών, το πάμε Live μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως αρκετές μέρες.

Απομακρυσμένη Υλοποίηση, Εκπαίδευση και πάμε Live

Η όλη διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας απομακρυσμένα εργαλεία σύνδεσης, διαδικτυακά σεμινάρια και την ειδική μας  
e-learning πλατφόρμα εκπαίδευσης