Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αναπτύξτε την λειτουργικότητα για να καλύψετε τις ακριβείς ανάγκες σας με την ευέλικτη ομάδα μας ανάπτυξης

Μέθοδος 

Διαχείριση Έργου 

Ακολουθούμε ευέλικτες αρχές στη διαχείριση έργων του λογισμικού μας που σημαίνει ότι είστε πλήρως εμπλεκόμενοι και συμμετέχετε στη διαδικασία από άκρη σε άκρη. Μπορείτε να αποκτήσετε έγκαιρη πρόσβαση στις λειτουργίες και είμαστε σε θέση να κάνουμε σταδιακές επαναλήψεις καθώς περνάμε τη διαδικασία, συλλέγουμε σχόλια και αντιμετωπίζουμε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Αυτό το κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι χρόνοι και ο προϋπολογισμός θα παραμείνουν σε καλό δρόμο, διατηρώντας παράλληλα τις αυξανόμενες ανάγκες σας.

 

Προδιαγραφές

Δουλεύουμε μαζί για να για να καθορίσουμε τις ιστορίες των χρηστών σας που θα ενημερώσουν το σχέδιο έργου μας. Όλες οι προδιαγραφές εξετάζονται συνεχώς από εσάς και τους επιχειρηματικούς και τεχνικούς μας αναλυτές για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούν τις ανάγκες σας και λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν ευρύματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα του έργου on-line όποτε θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση και την πρόοδο.

 

Ανάπτυξη Λογισμικού

Εδώ μετατρέπονται όλοι οι σχεδιασμοί και οι προδιαγραφές στο προϊόν που χρειάζεστε. Η ευέλικτη προσέγγισή μας μας επιτρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσουμε λογισμικό πολύ νωρίς και να κάνουμε σταδιακές επαναλήψεις καθώς προχωράμε και μαθαίνουμε από τη διαδικασία. Όλη η ανάπτυξή μας γίνεται χρησιμοποιώντας Python, XML και JavaScript.

Δοκιμές

Ο έλεγχος είναι ενσωματωμένος σε όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν. Κατά την διάρκεια των πρώτων βημάτων του ταξιδιού ανάπτυξης του λογισμικού, η δοκιμή ελέγχεται από την ομάδα δοκιμών μας, ωστόσο οδεύοντας προς τα τελικά στάδια θα έχετε πρόσβαση σε beta εκδόσεις των εφαρμογών, ώστε να μπορείτε να τις δοκιμάσετε μόνοι σας και να προχωρήσετε σε σχόλια.

Προσαρμοσμένες Εφαρμογές για κάθε πιθανή ανάγκη

Αναπτύσουμε προσαρμοσμένες εφαρμογές που μπορούν να αναφέρονται σε υπάρχουσες λειτουργίες, αναφορές ή ακόμη και να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα δυνατότητα, μόνο για εσάς.